Tusze i tonery Uni-1 w ofercie Immtel.

Uni-1, oferta tuszy i tonerów do drukarek.

Marka materiałów kompatybilnych UNi-1 istnieje na światowym rynku od 2004 roku.

Powstała w odpowiedzi na rosnące potrzeby rynku.

Producent - UNi-1 Technology Limited - firma mająca swą siedzibę w Hong Kongu.

Dzięki inwestycjom w fabryki, wykorzystujące zaawansowane technologie i dobrą organizację, producent zapewnia wysoką jakość produktów.

Oferta UNi-1 to:

tusze, taśmy, i tonery w dobrych cenach. materiały eksploatacyjne do drukarek, faksów, kserokopiarek itp.

Wysoka jakość to:

system jakości oparty o zachodnie standardy,

certyfikaty:

ISO 9001 ISO 14001 ISO 19752 ISO 19798 ISO 24711

Producent udziela gwarancji na wszystkie produkty UNi-1. Tonery , taśmy do drukarek igłowych oraz taśm TTR do faksów UNi-1 objęte są gwarancją przez 24 miesiące od daty zakupu. Tusze objęte są gwarancją przez 24 miesiące. Użytkowanie produktów marki Uni-1 nie narusza gwarancji producentów urządzeń. W przypadku jednoznacznego stwierdzenia przez autoryzowany serwis iż bezpośrednią przyczyną uszkodzenia drukarki jest zastosowanie produktów Uni-1, producent zobowiązuje się do przeprowadzenia na własny koszt ekspertyzy potwierdzającej uszkodzenia oraz w przypadku stwierdzenia uszkodzenia wynikającego z wadliwego funkcjonowania materiałów Uni-1 naprawy na własny koszt lub wymiany urządzenia na inne wolne od wad, o parametrach nie gorszych niż obecnie użytkowane. Ostateczna decyzja dotycząca sposobu rozpatrzenia reklamacji nastąpi po weryfikacji zgłoszenia reklamacyjnego przez serwis.

Gwarancji nie podlegają: uszkodzenia mechaniczne produktów, produkty z zerwanymi naklejkami identyfikacyjnymi, produkty zużyte

Posted in Nowości and tagged , , .